Начало

ДОБРЕ ДОШЛИ

на страницата на проект "Моите права като гражданин на Европа! Аз съм на ход."

Проектът представлява виртуална симулация на изборен процес, по време на която по забавен и интересен начин чрез лично участие можете да научите повече за технологията на изборите и да обогатите знанията си за Вашите права като европейски граждани. За да участвате, трябва да се регистрирате и да започнете да работите за "избирането" си, съставяйки листи и привличайки гласоподаватели. Ако искате да научите повече, посетете секцията "Искам да участвам".

В рамките на проекта се събират лични данни, които се обработват и съхраняват съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни в Република България. Достъп до тях имат единствено администраторите на проекта и те ще бъдат използвани единствено в случай, че сте лигитимни да получите материали или да участвате в обученията по проекта. За да научите повече, посетете секцията "За теб".

Проектът ще бъде активен до 31 август 2012 г., когато ще бъдат определени участниците в последното обучение в неговите рамки. Регистрирайте се, за да имате достъп до всички секции на страницата!

Европейски парламент
Народно събрание